Nieuwsbrief september 2022

Bijna iedereen is weer terug van een ongetwijfeld welverdiende vakantie. Tijd voor een nieuwe RTFC-Nieuwsbrief ! Ook op dit moment spelen er weer een aantal zaken in en rond de vereniging, waar we jullie graag over willen informeren. Heb je zelf iets wat je van belang vindt voor de Nieuwsbrief: laat het ons (en wel via Rob K.) weten: secretaris@rtfc-delft73.nl.  

2022: groei van het aantal leden

Toen het nieuwe bestuur eind februari aantrad had onze vereniging 42 leden. Na ruim 6 maanden zijn we het aantal van 60 voorbij. Leden die opgezegd hadden kwamen terug. Nieuwe leden kwamen erbij.  Onze indruk is dat de modernisering en aantrekkelijkheid van de website daar zeker aan heeft bijgedragen. Het jaar is nog niet voorbij maar dit stemt tot grote tevredenheid !

Subsidie voor de cursus Wegkapitein

We zijn er onlangs in geslaagd om via het Sportakkoord van de gemeente Delft subsidie voor onze vereniging te krijgen om deze cursus te volgen. Het doel van de cursus is de veiligheid en het fietsplezier te bevorderen zowel voor leden als ook voor mede-weggebruikers. 

Jasper heeft de cursus namens RTFC al gevolgd, als gast bij TC Zoetermeer. Hij geeft zondagochtend 11-9 alvast een inkijkje voor geïnteresseerden (voor meer info: zie Cyql). 

Ons voornemen is om deze cursus in het voorjaar van 2023 samen met TC Zoermeer te organiseren. Er zullen dan ong. 7 plaatsen voor RTFC-leden beschikbaar zijn. Uit reacties op de Ledenapp weten we dat er heel wat RTFC-ers interesse hebben. Dus aarzel niet: geef je op bij het bestuur als je wilt deelnemen ! Het zal zeker bijdragen aan de veiligheid en het plezier van in groepsverband fietsen met elkaar. 

Financiële situatie

De afgelopen jaren zijn de inkomsten voor de vereniging fors teruggelopen, en hebben we helemaal ingeteerd op onze reserves. De vereniging beschikt niet meer over een buffer waarmee de leden korting konden krijgen op aanschaf van clubkleding en uitjes zoals de WOK-avond. 

Na drie jaar is er bij een groot aantal leden behoefte aan verversing van de clubkleding. Ook het groeiend aantal leden maakt een nieuwe bestelling van clubkleding dringend gewenst. Bovendien staat het 50-jarig jubileum voor de deur. De financiële situatie maakt het noodzakelijk dat de kosten voor de kleding en voor jubileum-activiteiten nagenoeg helemaal voor rekening van de leden zal komen. 

Positief is dat onze twee sponsoren, Karlas voor 3 jaar, en Loperscompany voor tenminste 1 jaar, bereid zijn hun financiële steun aan de vereniging voort te zetten. 

Van de ‘kleinere’ sponsoren, die adverteerden in ons clubblad, is er na opheffing van het clubblad en de corona-pandemie, nog slecht één overgebleven.

Het bestuur is volop in gesprek met een aantal potentiële nieuwe ‘begunstigers’. We hopen jullie daar binnenkort meer informatie over te kunnen geven. 

‘Begunstigers’ gezocht

Gezien bovenstaande zouden we jullie willen vragen om te kijken of je je werkgever er voor kunt interesseren onze vereniging financieel te ondersteunen. Wij denken aan een bijdrage van 50-100 euro. Op de website is een pagina voor ‘begunstigers’ in de maak. Hierop is ruimte voor logo’s van bedrijven of instellingen met de mogelijkheid om door te klikken naar het bedrijf/de instelling. Op Cyql bieden we dan bovendien ruimte voor een uitvoeriger kennismaking met het bedrijf. Mocht er enige interesse zijn dan willen wij als bestuur graag verder in gesprek met de contactpersoon van het bedrijf. Voor meer informatie kun je terecht bij Jasper (voorzitter@rtfc-delft73.nl).

RTFC-Clubkleding

Er zijn inmiddels weer heel wat nieuwe leden bijgekomen, die onze de clubkleding nog niet in bezit hebben. En er is na 3 jaar ook behoefte aan verversen van de kleding die jullie al in bezit hebben. 

Afgelopen zondag hebben jullie voorafgaand aan de clubrit al even kunnen zien dat er naast de bestaande ‘basic’ broek/zeem en shirt ook kwalitatief betere mogelijkheden zijn. Deze alternatieven zijn de komende weken ‘ter inzage’ voorafgaand aan de clubrit. 

Als een prijsvergelijking gunstig uitvalt voor Lorini gaan we opnieuw met hen in gesprek. Zodra we de offerte in bezit hebben horen jullie weer van ons. 

Hou er rekening mee: in elk geval tijdens de zondagse clubritten worden alle RTFC-leden geacht de clubkleding met de huidige sponsoren te dragen ! 

RTFC Café-avond: dinsdag 4 oktober

Uit de vorig jaar gehouden leden-enquète kwam duidelijk naar voren, dat er behoefte is aan meer samenhang in de vereniging. Jullie gaven aan meer te willen weten van de verschillende groepen en groepjes, en op de hoogte te zijn van de fietsinitiatieven die er genomen worden. Daartoe heeft het bestuur verschillende initiatieven genomen. Nieuw is dat we willen starten met een maandelijkse RTFC Café-avond, in café ’t Klooster, Vlamingstraat 2. 

Op de eerste dinsdagavond van de maand, van 20.30-22.00 kunnen RTFC-ers elkaar ontmoeten, wat drinken, en natuurlijk ook de rit van afgelopen zondag en komende ritten bespreken. Misschien wel  even wennen in je gewone kloffie, ipv. je fietskleren…….

De eerste keer zal zijn op 4 oktober. Jullie zijn van harte welkom !! Tot 4 oktober. 

Last but not least: de RTFC-Wokavond: 21 november

Het einde van het fietsseizoen komt naderbij. Ons is de afgelopen tijd vaak gevraagd of er weer eens een Wok-avond zou komen: onbeperkt eten voor een vast bedrag, inclusief frisdrank, bier, wijn, koffie, thee en luxe dessert ! 

Ook al komen de kosten ervan, ong. 25,- p.p., voor ieders eigen rekening, hebben we besloten dat er op maandagavond 21 november weer een RTFC-Wokavond plaatsvindt.

Deze wordt gehouden van 18.30-20.30, gewoontegetrouw in Royal Palace op de Minervaweg 4-8. Als je besluit langer te blijven eten kan een kleine meerprijs in rekening gebracht worden. 

We hopen jullie daar te zien en met jullie het veelbewogen jaar gezellig af te sluiten. 

In verband met de reservering: wil je even aan Rob K. laten weten als je komt !!!!

Let Op: de komende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandagavond 20 februari 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*