Vertrouwens Contact Persoon VCP

(English below)

RTFC Delft wil een fietsclub zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dat is niet gewenst en wanneer dat zo is willen we dat oplossen. Wanneer er ongewenst gedrag plaats vindt willen we daarvan op de hoogte zijn en jou er in steunen.

Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (sexuele) intimidatie, dreiging en gewelddadig gedrag. Maar er kan ook ander gedrag zijn van mensen waardoor je je niet vrij voelt om te zijn wie je bent. Of je voelt je buitengesloten.

Als je een van deze negatieve ervaringen hebt of je ziet dat het iemand anders overkomt, dan vragen we je om contact op te nemen met onze vertrouwens contact persoon (VCP)

Wat doet de VCP?

De VCP luistert naar jouw verhaal en kijkt samen met jou wat voor stappen er gezet kunnen worden. Soms kan het binnen de vereniging opgelost worden, soms zijn externe experts nodig. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de melder. De VCP werkt onafhankelijk. Wat je deelt met haar is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met het bestuur.

Wie is de VCP bij RTFC Delft ’73?

Nan Deardorff-McClain is al meer dan 10 jaar lid en rijdt regelmatig mee met de clubrit op zondag. Ook in de winter. Ze woont in Delft waar ze werkt als kunstenaar met het maken van Mozaïek. Ze gelooft in inclusiviteit. Ze organiseert regelmatig lokale projecten met diverse deelnemers. Ze heeft de training VCP gevolgd van de NTFU in samenwerking met Centrum Veilige Sport Nederland.

Hoe kan je de VCP bereiken?

Via het email adres delftnaturopath@gmail.com kan je Nan bereiken. Zij zal dan binnen 24 uur contact met jou opnemen. Het email adres is puur bedoeld om een afspraak te maken. Niet om al in te gaan op de melding. 

Mocht je steun willen bij een probleem binnen de club en je voelt je niet vrij om dit te bespreken met de VCP, dan is anonieme hulp beschikbaar via SpeakUp op hun website.

RTFC Delft wants to be a cycling club where everyone feels safe and welcome. However, it can happen that someone experiences it differently. This is unwanted behavior and we want to stop it. If undesirable behavior occurs, we as a club would like to know and we want to support you in this.

There are various forms of undesirable behavior such as: bullying, discrimination, (sexual) intimidation, threats, and violent behaviour. But people can also experience other problems that prevent you from being who you are, or you can feel left out.

If you have any of the above negative experiences yourself, or you  see an inappropriate behavior happen to someone else in our club, RTFC Delft invites you to contact the Confidential Contact Person (VCP).  


What does the VCP do?
The VCP will listen to your story and look with you at what further steps can be taken. Sometimes something can be solved within the association, but sometimes it is wise to involve other experts. This will always be done in consultation with the reporter. The VCP is independent. What you share with her is confidential and can not be shared with the board.
 
Who is RTFC’s VCP?
Nan Deardorff-McClain has been a member of RTFC for over 10 years and regularly is part of the Sunday rides year-round. She lives in Delft where she, a believer in inclusivity, works as an artist making mosaics, and often does community projects with diverse groups of participants. She attended VCP training provided by NTFU in conjunction with Centrum Veilige Sport Nederland.

How can you reach the VCP?
Via the e-mail address delftnaturopath@gmail.com. you can contact the VCP. She will then contact you within 24 hours. The e-mail address is only intended to make an appointment and not to tell you what it is about.

If you feel you need support for problems within the club and feel hesitant to discuss the problem with the VCP, anonymous support is also available via SpeakUp at this website: https://peopleintouch.com/solution/