Nieuwsbrief Maart 2022

Maart 2022

Om het contact tussen leden en bestuur te bevorderen willen wij om de paar maanden een RTFC-Nieuwsbrief verspreiden. Op die manier willen we jullie op de hoogte stellen van actuele zaken en activiteiten binnen vereniging en bestuur. Op dit moment spelen er een aantal zaken, waar we jullie graag over willen informeren; vandaar dat de eerste Nieuwsbrieven wat sneller op elkaar volgen.

Heb je zelf iets wat je van belang vindt voor de Nieuwsbrief: laat het ons (en wel via Rob K.) weten: secretaris@rtfc-delft73.nl.

Resultaat enquête juni ’21 en speerpunten van het nieuwe bestuur:

Wat kwam er ook al weer uit de enquête:

 • lidmaatschap RTFC (91%) en NTFU (80%) wordt op prijs gesteld
 • ‘ik ben lid van RTFC om’

* samen te kunnen fietsen en nieuwe routes te ontdekken

* in (voor de veiligheid vier) verschillende groepen van gelijkgestemden,

* ook op andere dagen dan zondag.

 • er is behoefte aan meer bekendheid van elkaars initiatieven om buiten de zondag en elders te fietsen
 • verzamelen op 1 plek (87%), liefst droog (60%) is van belang
 • een aantal leden heeft aangegeven iets te willen doen voor de club

verder werden een aantal ideeën aangeleverd

Wat zijn speerpunten voor het nieuwe bestuur:

Op basis van de enquête heeft het bestuur een aantal beleidsvoornemens:

 • Bevorderen van veiligheid en fietsplezier:
 • fietsen in 4 verschillende groepen, met een typerende gemiddelde en koerssnelheid en afstand
 • deelname aan de NTFU-cursus Wegkapitein
 • Bevorderen van het verenigingsgevoel:
 • moderniseren van de communicatiemogelijkheden binnen de vereniging en tussen de leden onderling (invoering NTFU-app Cyql), en aanpassing van de website voor de communicatie naar buiten (o.a. aanwas van nieuwe leden, Delftse Sportraad enz.)
 • enkele fietsgerelateerde sociale activiteiten, waaronder het 50 jarig jubileum in 2023.
 • inschakelen van vrijwilligers bij activiteiten van de vereniging, bv. bij vernieuwing website en organiseren van jubileum
 • Evaluatie van de huidige verzamelplaats bij Blue Birds, en onderzoek naar alternatieve locaties.
 • Gezien de financiële positie van de vereniging is geleidelijke ophoging de komende jaren van de contributie onvermijdelijk (en gezien de kosten van de wekelijkse koffiestops realistisch).

AVG:

Als vereniging zijn we ook gehouden aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).Als onderdeel daarvan is toestemming nodig om fotomateriaal en dergelijke te kunnen plaatsen op de website. Binnenkort krijgt iedereen een formulier waarop je je voorkeuren kunt aangeven.

Je kunt her formulier zowel online ondertekenen als inleveren bij een van de leden van het bestuur.

Twee projecten:

Op de ALV gaf het bestuur aan dat er voor het komend jaar twee projecten ontwikkeld gaan worden: vernieuwing van de website, en voorbereiden van het 50 jarig jubileum in 2023.

Voor het eerste project, vernieuwing van de website, hebben , naast Peter V., Marijke, Jasper en Bram zich gemeld. Voor het tweede project, het jubileum, hebben Germen, Rob K., en Nan zich gemeld. Jasper en Rob zullen het ‘startschot’ van de twee projectgroepen geven.

ACTUEEL: Bike&Walk4Energy:

Op 3 april vindt in de omgeving van Wageningen een fiets- of wandeltocht plaats, georganiseerd door Henri. Kosten: € 10,- !! (incl. koffie en lunch). Hij wil hiermee geld inzamelen voor het grotere project: de Join4energy evenement op de Mont Ventoux van 9-12 juni.

Op Cyql vindt je meer informatie over de rit van 3 april. Het is een aanrader, zeker als je weer wat hoogtemeters wilt maken !!

Met sportieve groeten,

Rob Koks

secretaris@rtfc-delft73.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*